Vedení účetnictví a daňové evidence

Jsme připraveni Vám poskytnout plný servis v oblasti účetní problematiky. Od poradenství, přes zpracování až po služby finanční účtárny.

Daňová evidence - vedení peněžního deníku, knihy pohledávek a závazků, knihy HIM a DHIM, pokladnu, banku, pro plátce DPH také daňové knihy. Dle přání klienta je možné sledovat nákladovost středisek. V průběhu roku zpracujeme pro klienta přiznání k DPH. Provádíme kompletaci účetních dokladů.

Účetnictví - zpracování účetního deníku, hlavní účetní knihy, obratové předvahy, rozvahy, výsledovky za dané účetní období. Je možné zpracovávat včetně rozborů měsíčně. Na přání klienta je možné sledovat neomezený počet středisek pro výsledovky. V průběhu roku zpracujeme pro klienta přiznání k DPH. Provádíme kompletaci účetních dokladů.

Zpětné zpracování a rekonstrukce případně kontrola účetnictví.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Seo optimalized