Daně, daňová přiznání, optimalizace, poradenství

Nabízíme sestavení, zpracování a podání daňových přiznání k dani z příjmů, ať už pro fyzické či právnické osoby, včetně přehledů pro pojišťovny a povinných příloh .

Rovněž sestavíme a zpracujeme přiznání k dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací a k dani z převodu nemovitosti.

Poradenství - smluvně finanční analýzy, řízení firmy, cash flow, daňové dopady - rizika dle přání klienta

Otimalizace - nejedná se o sprosté slovo, ale o legální praktikování platných daňových zákonů

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Seo optimalized